Zajęcia grupowe

Na zajęcia odbieramy dzieci ze szkoły, a po nich mogą one
korzystać z naszej świetlicy oczekując na odbiór rodziców.

Warsztaty matematyczne

Zajęcia przeznaczone dla czterech grup wiekowych 6 latki, 7-8 latki, 9-10 latki, 11-12 latki, gdzie poprzez:

• łamigłówki,
• doświadczenia,
• twórcze zabawy,
• logikę,
• dedukcję,
• gry matematyczne,
• mnemotechniki

rozwijamy i wspieramy umiejętności: 

• myślenia matematycznego,
• koncentracji uwagi,
• analizy problemów,
• logicznego i twórczego myślenia,
• samodzielnego rozwiązywania zadań,
• myślenia operacyjnego,
• koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• odporności na niepowodzenia.

Na zajęcia wprowadzamy elementy matematyki mentalnej- liczenie na SOROBANIE.

Akademia matematyczna

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, których zainteresowanie „królową nauk” wykracza poza program edukacji wczesnoszkolnej lub nawet program szkoły podstawowej. Realizowany jest na warsztatach matematycznych z dostosowaniem do wieku odbiorcy.
Uczestnicy wsłuchują się w opowieści o życiu sławnych matematyków ich dzieciństwie, rodzinie, nauce. Dowiadują, co odkryli i jakie to ma znaczenie dla nauki, świata i nas samych.
Wśród osób, które bliżej poznamy będzie Leonardo Fibonacci. Nauczymy się tworzyć ciąg Fibonacciego, rysować spirale zgodne z tym ciągiem, szukać „złotej proporcji”. W świecie natury, architekturze, sztuce odnajdziemy myśl Fibonacciego.
Podobnie będzie w przypadku Carla Gaussa, od którego nauczymy się: obliczać sumę ciągu arytmetycznego, samodzielnie tworzyć jej wzór ogólny, rysować „krzywą dzwonową” i odczytać z niej interesujące nas informacje o otaczającym nas świecie. Poznamy czym jest statystyka i prawdopodobieństwo.
W zależności od zainteresowania i możliwości dzieci przewiduje się poznanie ok 4-5 sławnych matematyków, ich osiągnięć, teorii, a przede wszystkim związku z naszym życiem. Wybierzemy ich wśród takich postaci jak: Archimedes, Arystoteles, Tales, Pitagoras, Newton, Pascal, Fibonacci, Gauss, Sierpiński.
W trakcie zajęć oprócz kart pracy dla dzieci prezentowany będzie szeroki zakres materiałów filmowych, zdjęć, okazów świata przyrody związanych z omawianym zagadnieniem.

Świat finansów

W programie warsztatów matematycznych zawarte są także lekcje wprowadzające w świat finansów osobistych i rodzinnych. Poznamy czym jest:

• zarabianie,
• wydawanie,
• oszczędzanie,
• pomaganie.

Dla uczniów klas II, III, IV SP, od lutego intensywne przygotowanie do międzynarodowego konkursu Matematyczny Kangur. Dla klas III przygotowanie do testu trzecioklasisty.
Zajęcia prowadzi Joanna Gonia-Sikora, autorka wielu warsztatów, szkoleń  i wykładów dla rad pedagogicznych, nauczycieli matematyki i Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Specjalizuje się w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współautorka poradników „Jak prowadzić lekcje i nie zwariować” oraz materiałów projektu „Fonolandia”.