Metody pracy

Metody pracy

Pracę w After School Club opieramy na dobrym poznaniu potrzeb i realnych możliwości uczniów. Wiemy jak źle postawione wymagania mogą zdemotywować dziecko do pracy. Doceniamy często, nie efekt, a wkład i wysiłek w rozwiązanie zadania. Skupiamy się na pracy na tzw. „progu rozwojowym”. Dostosowujemy wymagania do często dużych zdolności dzieci, nierozpoznanych w szkole. Nie boimy się wykraczać poza wyznaczony program, stąd też nasza praca ma bardzo indywidualny charakter.  Wiemy bardzo dobrze, że podstawą procesu uczenia się i gwarantem zapamiętywania  jest własna aktywność dziecka.

Warunki lokalowe

Do realizacji naszych metod i planów potrzebujemy wyjątkowych warunków, których nie dają klasy szkolne. W tarcie zajęć nasi uczniowie korzystają z 4 sal: zabaw, sportowej, językowej i kawiarenki, którą dzielimy z rodzicami.
Sala zabaw wyposażona jest w kanapy, dywan, stoliczki i duży stół do prac pisemnych, sklepik/kawiarenkę, biblioteczkę, domki dla lalek, instrumenty muzyczne, farmę, szafę planszówek, gier matematycznych i puzzli. Wszystko to pomaga nam w bardziej spontaniczny i naturalny sposób pokonać u dzieci barierę ucznia się nowych zagadnień.
Prace pisemne wykonywane są w specjalnie przygotowanej sali językowej, gdzie nic nie rozprasza uwagi dziecka i pozwala skupić się na wykonaniu zadań.
Sala sportowa pozwala nam w trakcie przerw, a także części lekcji na zorganizowanie wielu zabaw ruchowych, językowych i matematycznych. Jej główną rolą jest jednak rozładowanie energii i wspólna, spontaniczna zabawa z rówieśnikami. Jest to atrakcja, na którą czekają wszystkie dzieci po zakończeniu zajęć. W sali sportowej regularnie odbywają się zajęcia taneczne i sportowe.


Kawiarenka jest miejscem, które często odwiedzają rodzice oczekujący na dzieci. Jest to także sala, którą lubią starsze dzieci podczas zajęć konwersacyjnych. Można tam samodzielnie przygotować sobie herbatę lub kawę.
Warunki w naszej świetlicy sprawiają, że nauka u nas jest nie tylko przyjemna, ale i skuteczna, bo opiera się na pozytywnych emocjach i własnej aktywności uczestników.